Queer tango to tango argentyńskie, które narodziło się z inicjatywy tancerzy LGBTQiA w Buenos Aires ponad 20 lat temu. Oponowali oni przed zamykaniem tanga w przestarzałych, konserwatywnych konwencjach, w których to mężczyzna prowadził, a kobieta zawsze podążała.

Brak jednoznacznego podziału na role, oraz propagowana atmosfera otwartości, zarówno na drugiego człowieka jak i na eksplorację nowych aspektów tanecznych, spowodowała, że początkowo niewielka grupa osób, stworzyła zauważalną uznawaną, i dla wielu tradycyjnych tancerzy inspirującą społeczność taneczną. W Buenos Aires pojawiły się wówczas queer milongi, czyli tangowe potańcówki, gdzie każdy mógł zatańczyć niezależnie w dowolnej roli.

Obecnie społeczności queer tanga istnieją niemalże w stolicach każdego kraju, ale również w mniejszych miejscowościach. W samym Buenos Aires pary jednopłciowe stanowią znaczącą liczbę uczestników regularnych milong. Queer tango wciąż jest w dużej mierze tworzone i przeznaczone dla osób ze środowiska LGBTQiA, ale jest otwarte na tancerzy heteroseksualnych, którzy chcą tańczyć w obu rolach lub z jakiegokolwiek innego powodu wybierają tango w mniej tradycyjnej formule.

 

Queer tango is an Argentine tango that was born on the initiative of LGBTQ&A dancers in Buenos Aires over 20 years ago. They objected to enclosing the tango in antiquated, conservative conventions in which the man led and the woman always followed. The lack of a clear division into roles, and the propagated atmosphere of openness, both to other people and to the exploration of new dance aspects, meant that initially, a small group of people created a noticeable, recognized, and inspiring dance community for many traditional dancers.

Queer milongas, an event that is dedicated to the Argentine Tango, appeared in Buenos Aires, where everyone could dance independently of gender role. Currently, queer tango communities exist in almost every country's capitals and smaller towns. In Buenos Aires, same-sex couples make up a significant number of participants in regular milongas.

Queer tango is still created and intended for people from the LGBTQ&A community, nevertheless, it is open to heterosexual dancers who want to dance in both roles or for everyone who chooses tango in the nonconventional formula.

queertangowarsaw@gmail.com

fb insta

basic
basic+

level/poziom P2

( początkujący +/begginers + )
mondays/poniedziałki 18.30-19.50
click here for more details

level/poziom P1

( początkujący/begginers )
tuesdays/wtorki 18.30-20.00
click here for more details

Zapraszamy na nasz Praktis!

Czyli czas kiedy spotykamy się, aby swobodnie poćwiczyć taneczne kroki, pod okiem obecnych zawsze instruktorów, rozwijać nasze umiejętności i rozwiązywać nurtujące nas zagadnienia. Praktyki są idealnym miejscem do wspólnego treningu, ale również przestrzenią spotkań, gdzie możemy się po prostu lepiej poznać i pogadać. Podczas praktyki, proponujemy zawsze małą lekcję, którą od razu wdrażamy w życie podczas wspólnej zabawy socjalnej, podczas której każdy ma okazję z każdym zatańczyć choćby na chwilę, niezależnie od swoich umiejętności.

 

Come over to our practice, where we meet to freely practice dance steps, under the guidance of always present instructors, develop our skills and solve the issues that bother us. Tango practice is not only an ideal place for joint training, but also a friendly space where we can simply meet up and chat.

During the practice, we always offer a small lesson, which we immediately bring to life during social game in which everyone has the opportunity to dance with everyone, regardless of their skills.

 

basic
basic

 

mondays/poniedziałki - 20.00-22.00
click here for more details

address/adres:
ul.Koszykowa 82b intercom/domofon 30
Warszawa

 

26 march sunday/26 marca niedziela - 15.00-18.00
click here for more details

address/adres:
ul.Sienna 65
Warszawa

 

basic

 

26 march/marca sunday/niedziela
workshops "body"/warsztaty "nóżki do góry BOLEOS"
click here for more details

address/adres:
ul. Sienna 65
Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tango to nie tylko lekcje, praktyki czy milongi, to również duże taneczne wydarzenia,
które trwają kilka dni! Zaplanujcie zatem sobie wolne od 18 do 20 sierpnia, bowiem w tych dniach odbędzie się pierwszy w Polsce Queer Tango Marathon.

Szykujemy dla Was wiele godzin wspólnego tańczenia, świetnych DJ oraz możliwości poznania i potańczenia z ludźmi z całej Europy! Robimy wszystko aby to było cudowne wydarzenie.

Wkrótce rozpoczynamy rejestrację.

 

Tango is just lessons, practices or milongas, but also large dance events that last several days!

Therefore, plan your holidays from 18 to 20 August, because on these days the first Queer Tango Marathon in Poland will take place! We are preparing for you many hours of dancing, great DJs and opportunities to meet and dance with people from all over Europe! We do everything to make it a wonderful event.

We start registration soon.

click for more details